Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Nareszcie udało ci się odnaleźć wymarzoną działkę. Odpowiada ci jej lokalizacja, wielkość, otoczenie. Chcesz wybudować na niej ten jeden, konkretny, perfekcyjny dom i w tym momencie pojawiają się pierwsze przeszkody. Mimo że działka ma status działki budowlanej, nie każdy budynek będzie do niej pasował i spełniał wszystkie wymogi prawne. Na co zatem należy od samego początku zwrócić uwagę? Gdzie szukać informacji na temat uwarunkowań i zasad wznoszenia budynków na konkretnym obszarze? Należy zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Czym jest MPZP?

MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to akt prawa miejscowego określający warunki zagospodarowania terenu. Określa on także, jakie jest przeznaczenie terenu i zasady jego gospodarowania. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców danej jednostki. Najłatwiej jest je odszukać na stronach internetowych gmin lub w systemach informacji przestrzennej. Każda osoba ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz do otrzymania w urzędzie wypisów i wyrysów z niego. 

Co znajdziemy w MPZP?

Jedną z najważniejszych informacji, jakie znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest wysokość projektowanej zabudowy oraz ilość kondygnacji. Często w dokumencie znajdziemy informację, że wysokość budynku nie może przekroczyć danej wysokości. Dzięki takim danym wiemy już, czy możemy pozwolić sobie na budynek na przykład dwukondygnacyjny, czy jednak musimy zbudować dom parterowy. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy między innymi informacje dotyczące pokrycia budynku. Bardzo często zawiera on zapisy na temat minimalnego i maksymalnego kąta nachylenia dachu. Może się okazać, że podobają nam się domy z płaskim dachem, jednak na naszej działce wprowadzony jest zakaz stosowania takiego rozwiązania. Należy wówczas poszukać innego projektu, który spełnia powyższe wymagania. Często plan miejscowy narzuca nam również kolor i rodzaj pokrycia dachowego, ułożenie kalenicy dachu względem na przykład granicy działki, albo formę dachu- tj. czy ma on być dwuspadowy, czy wielospadowy. Wszystkie te elementy są niezwykle ważne i należy wziąć je pod uwagę na etapie tworzenia lub adaptacji projektu gotowego. 

Dodatkową wytyczną dla zabudowy jednorodzinnej może być również rodzaj i kolor elewacji. Często plany miejscowe wprowadzają zakaz stosowania na przykład okładzin typu siding albo elementów drewnianych. Wówczas musimy zastosować jedynie takie materiały, na jakie została wyrażona zgoda w zapisach. Znajdziemy tam także informacje dotyczące szerokości elewacji frontowej oraz położenia jej względem granicy działki. Jest to niezwykle ważne dla zachowania ładu przestrzennego dzielnicy, czy wsi. 

Charakterystycznym elementem wielu planów miejscowych, jest linia zabudowy. Wyróżnić można dwa rodzaje takiej linii- obowiązującą
i nieprzekraczalną. Różnią się one nie tylko obrazem graficznym, ale przede wszystkim wytycznymi. Linia zabudowy nieprzekraczalna graficznie różni się od linii zabudowy obowiązującej tym, że trójkąty w przypadku linii nieprzekraczalnej nie są wypełnione kolorem – widoczny jest tylko ich zarys. Natomiast w przypadku linii zabudowy obowiązującej, trójkąty są wypełnione kolorem czarnym. Nieprzekraczalna linia zabudowy informuje nas, w którym miejscu wolno nam wznieść budynek, nie ma jednak znaczenia, w jakiej odległości od tej linii to będzie. Nie możemy jej po prostu przekroczyć. W przypadku obowiązującej linii zabudowy planowany budynek musi przylegać do tej linii frontową elewacją (do strony, po której znajdują się trójkąty). Wszystkie te wytyczne stosowane są w celu, chociaż minimalnego ujednolicenia zabudowy danej dzielnicy lub wsi. Wprowadza się je po to, aby podwyższyć jej walory krajobrazowe, czy wzmocnić wartości historyczne. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje również, z której strony prowadzony jest planowany dojazd do działki. Starając się o pozwolenie na budowę musimy wykazać, w jaki sposób nasza działka łączy się z drogą publiczną. Często wymagany jest również projekt zjazdu z takiej drogi, dlatego bardzo ważne jest, aby również ten czynnik sprawdzić przed zakupem terenu, ponieważ może okazać się, że urząd nie wyda nam pozwolenia, jeżeli nie spełnimy wszystkich wytycznych. 

Warto także sprawdzić, czy działka, którą posiadamy, znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Jeżeli okaże się, że tak, wówczas należy zajrzeć do wytycznych MPZP, jakie się w związku tym kryją oraz złożyć odpowiedni wniosek do konserwatora danego terenu. Zazwyczaj na odpowiedź w takiej sprawie musimy oczekiwać około 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych około 60 dni. Bez tego dokumentu jednak nie spełnimy wszystkich wymogów związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę. 

Okazuje się zatem, że etap wyboru i kupna wymarzonej działki jest elementem niezwykle ważnym i wymaga zapoznania się z wieloma czynniki, które mają wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądał nasz dom. Należy przede wszystkim zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na danym obszarze, ponieważ to właśnie ten dokument jest głównym zbiorem zasad i wytycznych, które należy spełnić, aby otrzymać pozwolenie na budowę.